Ιωαννίδου-Μουζάκα Λυδία

Η Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη, και αποφοίτησε από το Κεντρικό Παρθεναγωγείο. Αριστούχος Διδάκτορας και ε. Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, εργάζεται ως γυναικολόγος-χειρουργός και ειδικός μαστολόγος, εξειδίκευση την οποία απέκτησε με υποτροφία της Γαλλικής Κυβερνήσεως. Διατελεί από 15ετίας Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας. Είναι Ειδική Σύμβουλος του Τομέα Υγείας της Νέας Δημοκρατίας, […]